Obchodní podmínky

  • Organizátor kurzů si vymezuje právo na zrušení kurzu při nedostatečném naplnění. Nedostatečným naplněním se rozumí minimální počet 12 účastníků. V takovém případě informuje přihlášené účastníky nejpozději 48 hodin předem e-mailem a navrhne alespoň 1 nový termín.
  • Přihlášený účastník může změnit termín přihlášení, nejpozději však 5 dnů před konáním kurzu. Změnu je možné provést pouze jedenkrát, při neúčasti na  přesunutém termínu propadá částka za kurz (voucher, dárkový certifikát) organizátorovi kurzů. 
  • V případě neomluvení se z účasti na kurzu alespoň 5 dnů předem mailem nebo telefonicky, je částka za kurz (voucher, dárkový certifikát) nevratná a náleží organizátorovi kurzů.
  • Dárkové certifikáty vystavené organizátorem kurzů Wine Specialist mají obvykle platnost 6 měsíců. Platnost je vždy uvedena na dárkovém certifikátu. Pokud platnost již uplynula, nedá se zpětně prodloužit. 
  • Dárkové certifikáty a vouchery lze prodloužit před uplynutím doby platnosti za jednorázový poplatek 300 Kč. Platnost je poté prodloužena o dalších 6 měsíců