Časopis Wine & Life 1/2013

17.03.2013 18:56

Článek v časopise Wine & Life o kurzech Wine Specialist ve formátu .pdf ke stažení 

zde: clanek wl 01 kurzy specialist steinerova.pdf (2 MB)

 

 

Kurzy o víně - Wine Specialist

Kdo by nechtěl, v dnešní moderní a uspěchané době, zažít chvilku klidu a odpočinku při dobrém jídle a sklence vína…a ještě lépe, umět si sám pro takovou vzácnou chvíli vybrat tu nejvhodnější láhev dobrého vína.

Učení však z nebe nepadají, a pokud si člověk chce umět dobré víno vybrat sám, chce  se dozvědět jak vlastně víno vzniká, pochopit, proč stejná odrůda chutná od různých vinařů a zemí jinak, rád by si uměl harmonicky spojit víno a jídlo, tak má prakticky dvě možnosti. Buďto může dlouhá léta vína v praxi zkoušet, testovat, pročítat literaturu, navštěvovat degustace a snažit se všechny získané poznatky a informace sloučit ve výsledný efekt, anebo má možnost navštívit kurzy o víně, kde všechny tyto informace získá během několika hodin až dnů již v přehledné a ucelené formě v teoretické i praktické podobě.

Od letošního roku mají zájemci o vinnou tématiku možnost navštívit kurzy o víně určené široké veřejnosti,  které jsou rozdělené do několika, navzájem na sebe navazujících, vědomostních úrovní.

 

Prvním stupněm je  Wine Specialist I.

Kurz je určen lidem, různých věkových kategorií, kteří se chtějí dozvědět základní poznatky o vínech. Chtějí mu porozumět, dozvědět se informace jak se víno zpracovává, základní rozdíly mezi způsoby zrání vína, jak se vyrábí sekty, dezertní vína, základní vinařské pojmy. Náplní kurzu je i definice nejrozšířenějších odrůd bílých a červených, jejich původ, charakteristika a typičnost. Součástí kurzu je i praktická část s degustací, kde se účastníci kurzu dozví, jak se víno ochutnává, jaké základní vjemy se sledují, ideální teplota servírování podle druhu vína, nejvhodnější gastronomická spojení. 

 

Pro ty, kteří se nespokojí jen se základním průřezem o problematice vín, je kurz Wine Specialist I. současně vstupenkou do dalších navazujících kurzů.  

Druhý stupeň Wine Specialist II.

navazuje na Wine specialist I. Účastníci si zde prohloubí znalosti o zrání a zpracování vína. Dozví se o nejznámějších vinařských regionech světa, jako je Bordeaux, Champagne, Mosela, Piemonte, Toskánsko, Chile, ale i Morava. Naučí se orientaci v apelačních označení těchto zemí, správné výslovnosti názvů odrůd a vín. Důležitým bodem tohoto kurzu jsou i vady vína, tak aby absolvent tohoto kurzu byl schopen bezpečně rozeznat víno dobré od špatného a vadného. Do praktické části kurzu je zařazena ochutnávka vín ze zmiňovaných vinařských regionů, aby informace, získané v teoretické části, byly umocněny senzorickými vjemy.

 

Třetí, prozatím poslední stupeň je Wine Specialist Expert.

Kurz navazuje na předchozí dva kurzy, rozšiřuje znalosti odrůd, terroiru, historii vinohradnictví. Výuka je zaměřena na umění degustace a senzorického hodnocení vín, ochutnávat se budou vína z různých sklenic, tak aby byl patrný rozdíl mezi jednotlivými tvary a jejich vlivu na projev vína.  Součástí je i degustace z černých, sommelierských sklenic.  I v tomto kurzu budou zařazeny nejznámější vinařské oblasti, tentokrát rozšířené o Španělsko. 

 

Tyto kurzy jsou otevřené jak široké veřejnosti, milovníkům vín tak i lidem z gastronomie, toužící po rozšíření specializace a po vlastním sebevzdělávání. Výuka je doplněna multimediální prezentací, každý účastník obdrží studijní materiály a závěrečný diplom o absolvování kurzu.

Bližší informace o kurzech naleznete na www.wine-master.cz

 

Zeptali jsme se organizátorky a lektorky v jedné osobě, Ing. Iveta Steinerové:

 

Proč jste se rozhodla organizovat kurzy o víně?

Je to velmi jednoduché, stále se setkávám s lidmi, kteří rádi pijí víno, ale nerozumí mu. Pití vína se u nás stává neoddělitelnou součástí života, ale mnoho lidí vůbec netuší, jak vlastně víno vybrat, jak mají rozeznat víno špatné od dobrého. To jsou informace, které se na běžných ochutnávkách nedozví. Nejsme vinařskou velmocí jako třeba Itálie a Francie a všeobecně zde chybí vzdělávací zařízení pro širokou veřejnost, která nepotřebuje odborné Sommeliérské ani Degustátorské vzdělání. V mých kurzech se účastníci dozví ucelené informace o víně, které jim budou průvodcem ve světě vína po celý život.


Jakou formou kurzy probíhají?

Kurz je dvoudenní, prolíná se teoretická část s praktickou. Během výuky je zařazeno několik krátkých přestávek k odpočinku a mnoho prostoru k debatám a otázkám. Kde jinde se zeptat a získat ucelenou a jasnou odpověď, na to co nás právě zajímá. Výhodou je nízký počet účastníků ve skupině a tím i téměř individuální přístup ke každému.

 

Máte již nějaké ohlasy na Vaše kurzy?

Ano, již proběhly první kurzy a myslím, že měly úspěch. Jak jsem předpokládala, účastníci byli vědomostně velmi rozlišní, od poměrně zkušených a vědomostně pokročilých, až po úplné začátečníky, kteří měli o víně pouze několik málo neucelených informací. Tento fakt se samozřejmě promítá i do ohlasů, pro někoho byl kurz příliš náročný a vědomostně rozsáhlý, pro druhého naopak. Zájem o absolvování dalších vědomostních úrovní je pro mě neočekávaně velký a mám z toho radost.

 

Jak často plánujete kurzy pořádat?

To samozřejmě záleží na zájmu, pro skupinu nad 8 lidí jsem ochotna uspořádat kurz individuálně. V současné době jsou vypsány kurzy jarní, které probíhají až do konce dubna. Plánuji podzimní kurzy na září a říjen. Pokud bude zájem, jsem však připravena uspořádat i termíny letní.

 

Máte nějakou vizi do budoucna?

V hlavě mám několik myšlenek na další kurzy a semináře. Ráda bych pozvala i odborníky na jednotlivé oblasti, aby kurzy obohatili o vlastní zkušenosti. 

Vzhledem k tomu, že se ale jedná prozatím pouze o nápady, nerada bych hovořila konkrétně. Rozhodně ale je, na co se těšit.